BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

0
2863

1. Cắt & tạo mẫu tóc theo ý thích (Nam/Nữ)  – 80.000 VNĐ- 150.000 VNĐ

2. Cắt/tỉa mái (Nam/Nữ)  – 20.000 VNĐ-30.000 VNĐ

3. Thiết kế và tạo mẫu tóc Nam/Nữ  – 120.000 VNĐ-200.000 VNĐ

4. Gội đầu & Sấy tóc  – 50.000 VNĐ-100.000 VNĐ

5.Gội đầu & tạo mẫu tóc  – 150.000 VNĐ-200.000 VNĐ

6. Uốn giả – 30.000 VNĐ- 80.000 VNĐ

7. Kẹp giả – 30.000 VNĐ-100.000 VNĐ

8. Kẹp lọn – 50.000 VNĐ-100.000 VNĐ

9. Sấy lọn  – 50.000 VNĐ- 120.000 VNĐ

10. Sấy cúp  – 30.000 VNĐ- 100.000 VNĐ

11. Uốn lạnh (Tóc ngắn, vừa dài)  – 300.000 VNĐ – 800.000 VNĐ

12. Uốn Setting (Tóc ngắn, vừa, dài)  – 500.000 VNĐ- 1.000.000 VNĐ

13. Duỗi phồng tự nhiên  – 600.000 VNĐ- 1.500.000 VNĐ

14. Duỗi cúp  – 600.000 VNĐ- 1.200.000 VNĐ

15. Nhuộm màu tự nhiên  – 400.000 VNĐ- 1.000.000 VNĐ

16. Nhuộm màu thời trang/3D  – 800.000 VNĐ- 2.500.000 VNĐ

17. Phủ bóng Nano  – 600.000 VNĐ- 2.000.000 VNĐ

18. Hấp dầu cao cấp  – 200.000 VNĐ- 500.000 VNĐ

19. Hấp dầu thường  – 100.000 VNĐ- 200.000 VNĐ

20. Phục hồi tóc Keratin  – 1.000.000 VNĐ- 3.000.000 VNĐ

Tham gia bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo