Cắt tóc : 80.000 VNĐ

Nhuộm màu 400.000 VNĐ

Uốn tóc 200.000 VNĐ

Phục hồi tóc 500.000 VNĐ

video

Truyền Lửa Ngành Tóc (2/6/2020)

https://youtu.be/HyI-0qSr9cc

Cấu Trúc sợi Tóc

https://youtu.be/zXcIaKcwngs
video

Uốn sóng Hàn mới 2020

https://youtu.be/Pa618_pW7uc

Cấu Trúc sợi Tóc

video

Uốn sóng Hàn mới 2020

Uy tín CanhHair

  • 7 Ngày : Chỉnh sửa tóc miễn phí
  • 3 Ngày : Đổi/trả hàng miễn phí
  • 15 Ngày : Bảo hành uốn/nhuộm

Nếu bạn chưa hài lòng về kiểu tóc sau khi về nhà vì bất kỳ lý do gì, CanhHair sẽ hỗ trợ bạn sửa lại mái tóc đó hoàn toàn miễn phí trong vòng 7 ngày.