Cắt tóc : 80.000 VNĐ

Nhuộm màu 400.000 VNĐ

Uốn tóc 200.000 VNĐ

Phục hồi tóc 500.000 VNĐ

CLB 3 thế hệ ngành Tóc HCM 4/12/2019

https://www.youtube.com/watch?v=IlNQ5LHFjmE&t=24s
video

Cắt-uốn Boy

https://www.youtube.com/watch?v=dozf5hPhBLo
video

Căt-Uốn-Nhuộm Phủ bạc KARATIN 10+ VIVANO

https://www.youtube.com/watch?v=JGQHEmxjwGs

Uy tín CanhHair

  • 7 Ngày : Chỉnh sửa tóc miễn phí
  • 3 Ngày : Đổi/trả hàng miễn phí
  • 15 Ngày : Bảo hành uốn/nhuộm

Nếu bạn chưa hài lòng về kiểu tóc sau khi về nhà vì bất kỳ lý do gì, CanhHair sẽ hỗ trợ bạn sửa lại mái tóc đó hoàn toàn miễn phí trong vòng 7 ngày.